Facebook Instagram YouTube

Zajęcia


Plan zajęć na rok 2020-2021

Grupy

Grupa A (7-9 lat)

Grupa B (10-12 lat)

Grupa C (13-15 lat)

Grupa D (16<)

Poniedziałek

Grupa B

Grupa C

Czwartek

Grupa B

Grupa C

Sobota

Grupa A

Grupa A

Grupa D

Grupa D

Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w planie zajęć.
Zajęcia mogą się przedłużyć o 10 min. z uwagi na wprowadzane w razie potrzeby przerwy.
Zajęcia w kameralnych grupach, liczba miejsc ograniczona.

Cena regularna


390 zł / miesiąc

Cena zawiera


  • 2 spotkania stacjonarne w tygodniu / każde po 60 min
  • 1 spotkanie online w miesiącu / 60 min
  • materiały edukacyjne w formie tradycyjnej
  • dostęp do materiałów edukacyjnych na platformie online
  • ubezpieczenie NNW uczestnika

Miejsce zajęć


Zajęcia będą odbywały się w pełni wyposażonych i odpowiednio dostosowanych salach dydaktycznych oraz ćwiczeniowych.

Zespół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
ul. Kościelna 3, 15-087 Białystok

Bezpieczeństwo


Akademia artystyczna pełna Odwagi to przestrzeń bezpieczna,
pracujemy w małych grupach i przestrzegamy zaleceń dotyczących działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2.